График за учебната 2018/2019 година

ГРАФИК И СЕСИИ ЗА ОКС ''БАКАЛАВЪР''

ГРАФИК

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

01.10.2018
21.12.2018

12

08.02.2019
24.02.2019

05.03.2019
10.03.2019

24.09.2019
30.09.2019

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

25.02.2019
23.05.2019

13

31.05.2019
16.06.2019

20.06.2019
28.06.2019

24.09.2019
30.09.2019

4-ти курс
25.02.2019
03.05.2019

4-ти курс
10.05.2019
23.05.2019

4-ти курс
31.05.2019
09.06.2019

4-ти курс
20.06.2019
24.06.2019


ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

03.09.2018
30.09.2018

07.12.2018
21.12.2018

05.03.2019
10.03.2019

24.09.2019
30.09.2019

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

01.02.2019
24.02.2019

30.04.2019
12.05.2019

20.06.2019
28.06.2019

24.09.2019
30.09.2019

 

 

4-ти курс
31.05.2019
09.06.2019

4-ти курс
20.06.2019
24.06.2019

 

  

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

  

РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Редовна сесия

Поправителна сесия

01.07.2019 – 04.07.2019

07.10.2019 – 10.10.2019

 

ГРАФИК ЗА ОКС ''БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР''

ГРАФИК

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър

14.11.2018

09.12.2018

28.01.2019

07.02.2019

05.03.2019

10.03.2019

20.06.2019

24.06.2019

                 /26 учебни дни/

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

II-ри семестър

29.03.2019

25.04.2019

10.05.2019

23.05.2019

31.05.2019

09.06.2019

20.06.2019

24.06.2019

                 /28 учебни дни/

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Редовна сесия

Поправителна сесия

01.07.2019 - 04.07.2019 г.

07.10.2019 - 10.10.2019 г.

 

ГРАФИК И СЕСИИ ЗА ОКС ''МАГИСТЪР''

ГРАФИК ЗА ОКС ''МАГИСТЪР''

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

                                       *ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2018 г. ** ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2018 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър *

14.11.2018

09.12.2018

28.01.2019

07.02.2019

05.03.2019

10.03.2019

20.06.2019

24.06.2019

II-ри семестър **

14.11.2018

09.12.2018

28.01.2019

07.02.2019

05.03.2019

10.03.2019

18.03.2019

25.03.2019

            /26 Учебни дни/

                

                ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

*        ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2018 г. и ** ПРИЕМ  ФЕВРУАРИ 2019 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър **

29.03.2019

25.04.2019

10.05.2019

23.05.2019

31.05.2019

09.06.2019

Март 2020 г.

/датата ще бъде определена в графика за уч. 2019-2020 г./

II-ри семестър *

29.03.2019

25.04.2019

10.05.2019

23.05.2019

31.05.2019

09.06.2019

20.06.2019

24.06.2019

*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2018г.

 

                 /28 Учебни дни/

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –

ПРИЕМ МАРТ 2018 г.

 

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър

18.03.2019

25.03.2019

 

26.03.2019 – 31.03.2019

 

 

 

 

 

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

 

  *ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“– *ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2018 г. и ** ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2017 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

16.04.2019 г. – 18.04.2019 г. *

07.10.2019 г. – 10.10.2019 г. *

16.04.2019 г. - 18.04.2019 г. **

 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –

ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2018 г.

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър

09.09.2019

18.09.2019

 

20.09.2019 - 25.09.2019

 

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

  *ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“– ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2018 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

07.10.2019 г. – 10.10.2019 г.

Април 2020

/датата ще бъде определена в графика за уч. 2019-2020 г./