ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ КЪМ  ФАКУЛТЕТА  ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

 

Доц. д-р          Христина Станчева Богова

Проф. дпн      Александра Венкова Куманова

Доц. д-р          Елена Игнатова Савова

Доц. д-р          Боряна Евлогиева Бужашка-Данчева

Проф. д.филол.н. Ваня Чавдарова Добрева-Йорданова

Доц. д-р          Силвия Станчева Станчева

Доц. д-р          Румелина Илиева Василева

Доц. д-р          Васил  Йорданов Загоров

Проф. д-р       Мариела Тодорова Модева

Доц. д-р          Петър Стефанов Пейков

Проф. д-р       Мюмюн Мюмюнов Тахиров

Проф. дн        Таня Йорданова Тодорова

Доц. д-р          Румен Иванов Драганов

Проф. д-р       Кристина Иванова Върбанова-Денчева

Проф. дн        Николай Георгиев Палашев

Проф. д-р       София Илиева Василева-Вълчева

Доц. д-р          Евгения Стефанова Русинова

Проф. д-р       Жоржета Димитрова Назърска

Доц. д-р          Росица Добрева Кръстева

Гл. ас. д-р       Светла Ангелова Шапкалова-Катърска

Гл. ас. д-р       Камелия Миткова Нушева

Гл. ас. д-р       Елисавета Димитрова Цветкова

Гл. ас. д-р       Калина Кръстева Минчева

Докторант      Илиана Камбурова

Студент         Ангел Георгиев (II курс, ИРТ)