КУРСОВЕ НА ТЕМА <ПУБЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ>, ОРГАНИЗИРАН ОТ ЦПО КЪМ УНИБИТ

 

Център за професионално обучение към УниБИТ организира курсове на тема "Публично поведение", които ще се проведат от хабилитирани преподаватели и водещи специалисти в областта на медийния имидж и протоколната дейност в рамките на 3 дни (петък, събота и неделя) с продължителност по 8 часа. 

Успешно преминалите обучението ще получат сертификат!

Такса за участие: 350 лв.

Желаещите могат да подадат своите заявления на адрес: 

гр. София, бул. "Цариградско шосе" 119, ет. 3, каб. 315

Лице за контакт: 

Деница Димитрова - технически секретар

0887 177 887

 

ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХI ВЕК - ПОКАНА

 

Loading...

 

МЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УНИБИТ ВЪВ ВЕСТНИК ЗЕМЯ, БР. 96 ОТ 2018 Г.

 

Loading...