Управителен съвет

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ALUMNI АСОЦИАЦИЯТА НА УНИБИТ

 

 

 

НЕЛИ КОСТОВА

Професор, Доктор 

Катедра: "Библиотечни науки"

Кабинет: 221 - УниБИТ 1

 

 

 

ДОБРИ БОЯДЖИЕВ

Главен асистент, Доктор 

 

 

МАЯ ЕМИЛОВА

 

 

ПЕРСИДА РАФАИЛОВА

 

 

 

АЛЕКСАНДРА КУМАНОВА

Професор, Доктор на педагогическите науки

Катедра: 

Кабинет: 25 - УниБИТ 1

 

 

   ИВАЙЛО ДОНЧЕВ

 

 

  МАРИЯНА МАКСИМОВА