ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

Професионално направление 2.2. "История и археология"

Обучава студенти в специалност:

Професионално направление 3.5. "Обществени комуникации и информационни науки"

Обучава студенти в специалности:
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР"

Професионално направление 3.5. "Обществени комуникации и информационни науки"

Обучава студенти в специалност:
"Библиотекознание и библиография (за завършилите УниБИТ преди 1997 г.)"
Учебни планове (задочно обучение)

Библиотекознание и библиография (за завършилите УниБИТ преди 1997 г.) уч. 2018/2019 г. - 3 семестъра

Библиотекознание и библиография (за завършилите УниБИТ преди 1997 г.) уч. 2017/2018 г. - 3 семестъра

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР"

Професионално направление 2.2. "История и археология"

Обучава студенти в специалност:
"Историческо наследство и културни институции" *ново

Професионално направление 3.5. "Обществени комуникации и информационни науки"

Обучава студенти в специалност:
"Информационните процеси при администрирането на туристическия сектор" *ново
Учебни планове (задочно обучение)

2019 - 2020 г.

"Медиация" *ново
Учебни планове (задочно обучение)

2019 - 2020 г.

"Държавност, духовност и лидерски практики" *ново
"Библиотечни колекции"
Учебни планове (задочно обучение) 2019 - 2020 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра
Друго проф. направление** 3 семестъра


Учебни планове (задочно обучение) 
2018 - 2019 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра
Друго проф. направление** 3 семестъра


"Бизнес и административни информационни технологии и комуникации"
Учебни планове (задочно обучение) 2019 - 2020 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра

Учебни планове (задочно обучение) 
2018 - 2019 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра

"Управление и информиране при стратегическите комуникации"
Учебни планове (задочно обучение) 2019 - 2020 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра

Учебни планове (задочно обучение) 
2018 - 2019 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра

"Библиотечно-информационен и културен мениджмънт"
Учебни планове (задочно обучение) 2019 - 2020 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра
Друго проф. направление** 3 семестъра
Същото проф. направление* 4 семестъра

Учебни планове (задочно обучение) 
2018 - 2019 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра
Друго проф. направление** 
3 семестъра
Същото проф. направление* 
4 семестъра
"Издателски бизнес и електронни ресурси"
Учебни планове (задочно обучение) 2019 - 2020 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра
Друго проф. направление** 3 семестъра
Същото проф. направление* 4 семестъра

Учебни планове (задочно обучение) 
2018 - 2019 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра
Друго проф. направление** 
3 семестъра
Същото проф. направление* 
4 семестъра
"Медийна информация и реклама"
Учебни планове (задочно обучение) 2019 - 2020г.

Същото проф. направление* 3 семестъра
Друго проф. направление** 3 семестъра
Същото проф. направление* 4 семестъра

Учебни планове (задочно обучение) 
2018 - 2019 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра
Друго проф. направление** 
3 семестъра
Същото проф. направление* 
4 семестъра
"Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда"
Учебни планове (задочно обучение) 2019 - 2020 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра 
Друго проф. направление** 3 семестъра

Учебни планове (задочно обучение) 
2018 - 2019 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра 
Друго проф. направление** 
3 семестъра
"Защита на културно-историческото наследство"
Учебни планове (задочно обучение) 2019 - 2020 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра
Друго проф. направление** 3 семестъра

Учебни планове (задочно обучение) 
2018 - 2019 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра
Друго проф. направление** 3 семестъра
"Културен туризъм"
Учебни планове (задочно обучение) 2019 - 2020 г.

Не е обявен прием за текущата година.

Учебни планове (задочно обучение) 
2018 - 2019 г.

Същото проф. направление*3 семестъра
Друго проф. направление** 3 семестъра
Същото проф. направление* 4 семестъра
"Музеен и арт мениджмънт"
Учебни планове (задочно обучение) 2019 - 2020 г.

Няма обявен прием за текущата година

Учебни планове (задочно обучение) 
2018 - 2019 г.

Същото проф. направление*3 семестъра
Друго проф. направление**3 семестъра
Същото проф. направление*4 семестъра
"Религиозно културно наследство"
Учебни планове (задочно обучение) 2019 - 2020 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра

Учебни планове (задочно обучение) 
2018 - 2019 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра
"Мениджмънт на документи и архиви"
Учебни планове (задочно обучение) 2019 - 2020 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра
Друго проф. направление** 3 семестъра

Учебни планове (задочно обучение) 
2018 - 2019 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра
Друго проф. направление** 3 семестъра


"Читалищно дело"
Учебни планове (задочно обучение) 2019 - 2020 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра
        Друго проф. направление** 
3 семестъра
Учебни планове (задочно обучение) 
2018 - 2019 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра
"Културни политики и културни взаимодействия в Югоизточна Европа"
Учебни планове (задочно обучение) 2019 - 2020 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра
Друго проф. направление** 3 семестъра

Учебни планове (задочно обучение) 
2017 - 2018 г.

Същото проф. направление* 3 семестъра
Друго проф. направление** 3 семестъра