СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "БАКАЛАВЪР"

ЗАДОЧНО обучение, ЗИМЕН семестър, уч. 2022/2023 г.

АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА
БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ
БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО
ИНОВАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ И МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА
КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ
ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

РЕДОВНО обучение, ЗИМЕН семестър, уч. 2022/2023 г.ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!


СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "МАГИСТЪР"