СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "БАКАЛАВЪР"

РЕДОВНО обучение, ЗИМЕН семестър, уч. 2021/2022 г.

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ
БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО
ИНОВАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ И МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА
АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА
КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ
ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

ЗАДОЧНО обучение, ЗИМЕН семестър, уч. 2021/2022 г.


Планираните занятия за ЗИМЕН семестър 2021/2022 г.
в ЗАДОЧЕН курс на обучение ПРИКЛЮЧИХА!

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "МАГИСТЪР"