График за учебната 2021/2022 година

ГРАФИК И СЕСИИ ЗА ОКС ''БАКАЛАВЪР''

ГРАФИК

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

04.10.2021
23.12.2021

12

07.02.2022
23.02.2022

07.03.2022
13.03.2022

23.09.2022
30.09.2022

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Брой седмици

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

28.02.2022
22.05.2022

12

01.06.2022
19.06.2022

23.06.2022
29.06.2022

23.09.2022
30.09.2022

4-ти курс
28.02.2022
08.05.2022

4-ти курс
12.05.2022
22.05.2022

4-ти курс
30.05.2022
05.06.2022

4-ти курс
23.06.2022
29.06.2022


ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

01.09.2021
03.10.2021

06.12.2021
19.12.2021

07.03.2022
13.03.2022

23.09.2022
30.09.2022

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

31.01.2022
27.02.2022

26.04.2022
15.05.2022

23.06.2022
29.06.2022

23.09.2022
30.09.2022

 

 

4-ти курс
30.05.2022
05.06.2022

4-ти курс
23.06.2022
29.06.2022

 

  

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

  

РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Редовна сесия

Поправителна сесия

04.07.2022 – 06.07.2022 г.

04.10.2022 – 07.10.2022 г.

 

ГРАФИК ЗА ОКС ''БАКАЛАВЪР СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР''

ГРАФИК

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър

08.11.2021
05.12.2021

26.01.2022
06.02.2022

07.03.2022
13.03.2022

23.06.2022
29.06.2022

                 /28 учебни дни/

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

II-ри семестър

25.03.2022
21.04.2022

12.05.2022
22.05.2022

30.05.2022
05.06.2022

23.06.2022
29.06.2022

                 /28 учебни дни/

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Редовна сесия

Поправителна сесия

04.07.2022 – 06.07.2022 г.

04.10.2022 – 07.10.2022 г.

 

ГРАФИК И СЕСИИ ЗА ОКС ''МАГИСТЪР''

                              

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –

ПРИЕМ МАРТ 2018 г.

 

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър

18.03.2019

25.03.2019

 

26.03.2019 – 31.03.2019

 

 

 

 

 

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –

ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2020 г.

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър

10.09.2021 - 19.09.2021

 

20.09.2021 - 26.09.2021

 

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

  *ЗА ОКС „МАГИСТЪР“  СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ – ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2020 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

05.10.2021 г. – 08.10.2021 г.

Април 2022

/датата ще бъде определена в графика за уч. 2021-2022 г./

 

ГРАФИК ЗА ОКС „МАГИСТЪР” СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР „ И ОКС „ МАГИСТЪР „ И
ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР „
ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

* ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г. ** ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2021 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър *
08.11.2021
05.12.2021

26.01.2022
06.02.2022

07.03.2022
13.03.2022

23.06.2022
29.06.2022

II-ри семестър **
08.11.2021
05.12.2021

26.01.2022
06.02.2022

07.03.2022
13.03.2022

19.03.2022
24.03.2022

/28 Учебни дни/

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

* ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г. и ** ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2022 г.

От - До

Редовна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

I-ви семестър **
25.03.2022
21.04.2022

12.05.2022
22.05.2022

30.05.2022
05.06.2022

Март 2023 г.
/датата ще бъде определена в графика за уч. 2022-2023 г./

II-ри семестър *
25.03.2022
21.04.2022

12.05.2022
22.05.2022

30.05.2022
05.06.2022

23.06.2022
29.06.2022
*ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г.

/28 Учебни дни/

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –
ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2021 г.

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър
19.03.2022
24.03.2022

25.03.2022 – 31.03.2022

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ – * ПРИЕМ ФЕВРУАРИ 2021 г. и ** ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2020 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

13.04.2022 г. – 15.04.2022 г. *

04.10.2022 г. – 07.10.2022 г. *
13.04.2022 г. – 15.04.2022 г. **

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР - ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ –
ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г.

От - До

Сесия - защита на курсов проект

III- ти семестър
09.09.2022
18.09.2022

19.09.2022 - 25.09.2022

СЕСИИ ЗА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

*ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ СЛЕД ОКС „ БАКАЛАВЪР“ – ПРИЕМ ОКТОМВРИ 2021 г.

Редовна сесия

Поправителна сесия

04.10.2022 г. – 07.10.2022 г.

Април 2023
/датата ще бъде определена в графика за уч. 2022-2023 г./