Към абсолвентите

 

АЛИАНС НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА УНИБИТ (писмо-обръщение към абсолвентите)

 

Уважаеми дами и господа, Скъпи колеги,

 

През 2017 година се създаде Алианс на завършилите УНИБИТ, който обединява възпитаниците на университета и спомага за запазване и поддържане на връзките между тях. 

Ето защо именно в този тържествен за Вас ден, когато завършвате висшето си образование и получавате своята диплома, ние Ви предлагаме да се приобщите към Алианса на завършилите УНИБИТ. Макар че излизате от УНИБИТ и поемате своя по-нататъшен път, Вие оставате важна и неразделна част от Университета, тъй като Вашите бъдещи постижения в професионалната област ще отразяват високото ниво на образование, което получават нашите студенти.

 

Отправяме специална покана и към всички наши възпитаници, които са завършили преди създаването на организацията, също да се присъединят към Алианса.

 

Какво е Алианс на завършилите УНИБИТ?

 

-         Алиансът е динамична връзка между Вас, завършилите УНИБИТ и Университета. Мисията му е да насърчава и подкрепя връзката между възпитаниците и техния университет с цел успешна професионална реализация и развитие на кариерата, а също така и за просперитета на  УНИБИТ.

 

-         Алиансът организира събития, предлага услуги и осъществява комуникация с Вас с цел да предизвика интерес, да стимулира ангажираност за развитието на университета, да предизвика чувство на лоялност и гордост както у завършилите, така и у настоящите студенти.

 

Дейности на Алианса (Какво може да направи Алианса за Вас?):

 

  1. Поддържа интензивна обратна връзка между университета и випускниците на УНИБИТ през първите десет години от завършването с цел оценяване на практическата им реализация и потребностите на индустрията

 

  1. Осигурява възможност за постоянна връзка между самите завършили

 

  1. Разгласява сред завършилите информация за събития от факултетно или институционално ниво свързани с изследователската и образователната дейност, годишнини, празници, публични лекции, церемонии, изложби, спортни и други мероприятия.

 

  1. Организира събития специално зa завършилите (по факултети или общо за всички);

 

  1. Подпомага инициативи от страна на самите алумни за организиране на срещи на бивши колеги

 

  1. Поддържа база данни с Great Alumni – най-успелите възпитаници на УНИБИТ

 

  1. Създава и поддържа он-лайн общност – технологично-базирана среда, която свързва завършилите, студентите, факултетите и служителите на университета и способства за бързата обмяна на информация между тях. Членовете (регистрирани потребители) имат достъп до системата и базата данни, могат да въвеждат, коригират и контролират информацията за себе си; да търсят информация за свои колеги. Също така ще могат да получават актуална информация за събития в университета.

 

Привилегии на членовете на Алианса:

 

         Като член на Алианс на възпитаниците на УНИБИТ Вие имате право на:

 

  • Достъп до библиотеката на университета

 

  • Достъп до спортните зали и съоръжения

 

  • Ползване на базите на университета.

 

 

Онлайн карта за причисляване към ALUMNI

 

{slider title="За връзка с Алианс на завършилите студенти към ФИН" class="green solid" open="false"}

 

За връзка с Алианс на завършилите УНИБИТ към ФИН: