РЪКОВОДНИ ОРГАНИ
Image

ДЕКАН 
НА ФБКН
Проф. д-р Христина Богова

h.bogova@unibit.bg 
+359 (0) 2 423 45 55
Image

ЗАМ. ДЕКАН ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Доц. д-р Елена Савова
e.ignatova@unibit.bg
Image

ЗАМ. ДЕКАН ПО НИМД
Проф. д-р Боряна Бужашка
b.buzhashka@unibit.bg 
АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ
Доц. д-р Васил Загоров

Доц. д-р Васил Загоров

Доц. д-р Марина Енчева

Доц. д-р Марина Енчева

Гл. ас. д-р Поли Муканова

Гл. ас. д-р Поли Муканова

Гл. ас. д-р Габриела Ангелова

Гл. ас. д-р Габриела Ангелова

Image

Доц. д-р Любомира Парижкова

Image

Доц. д-р Християн Атанасов

Image

Ас. д-р Камелия Планска

Проф. д.п.н. Александра Куманова

Проф. д.п.н. Александра Куманова

Доц. д-р Красимира Александрова

Доц. д-р Красимира Александрова

Ас. д-р Марчела Борисова

Ас. д-р Марчела Борисова

Image

Проф. д.н. Таня Тодорова

Image

Доц. д-р Румелина Василева

Image

Доц. д-р Силвия Станчева

Image

Гл. ас. д-р Елисавета Цветкова

Доц. д-р Евгения Русинова

Доц. д-р Евгения Русинова

 Доц. д-р Росица Кръстева

Доц. д-р Росица Кръстева

Ас. д-р Гергана Янчева

Ас. д-р Гергана Янчева

Image

Проф. д-р Мариела Модева

Image

Доц. д-р Елена Игнатова

Image

Ас. д-р Боян Аспарухов

Доц. д-р Юлия Савова

Доц. д-р Юлия Савова

Гл. ас. д-р Пламена Златкова

Гл. ас. д-р Пламена Златкова

 Гл. ас. д-р Искра Цветанска-Цекова

Гл. ас. д-р Искра Цветанска-Цекова

Image

Проф. д-р Тереза Тренчева

Image

Гл. ас. д-р Събина Ефтимова

Image

Гл. ас. д-р Евелина Здравкова-Величкова

Image

Проф. д-р Христина Богова

Image

Проф. д.н. Йорданка Захариева

Image

Доц. д-р Мария Гуленова

Image

Доц. д-р Мая Горчева

Image

Гл. ас. д-р Петър Канев

Image

Проф. д.н. Николай Палашев

Image

Проф. д-р Мюмюн Тахиров

Image

Доц. д-р Борис Борисов

Image

Гл. ас. д-р Елисавета Балабанова

Image

Гл. ас. д-р Сергей Модев

Image

Проф. д-р Лъчезар Георгиев

Image

Доц. д-р Йордан Дойков

Image

Гл. ас. д-р Калина Минчева

Image

Гл. ас. д-р Белла Тетевенска

Image

Ас. д-р Деница Младенова

Image

Проф. д.ф.н. Цветанка Петрова

Image

Доц. д-р Люба Цветкова

Image

Доц. д-р Яница Димитрова

Image

Гл. ас. д-р Анна Лозева

Image

Ас. д-р Мариана Атанасова

Image

Проф. д.ф.н. Ваня Добрева-Йорданова

Image

Проф. д-р Жоржета Назърска

Image

Проф. д-р Евгени Велев

Image

Доц. д-р Тодор Чобанов

Image

Гл. ас. д-р Нина Дебрюне

Image

Гл. ас. д-р Камелия Нушева

Image

Проф. д.и.н. Вера Бонева

Image

Проф. д-р Боряна Бужашка-Данчева

Image

Доц. д-р Венета Ханджийска

Image

Гл. ас. д-р Калин Стоев

Image

Гл. ас. д-р Светла Шапкалова

Image

Гл. ас. д-р Христо Христов

Image

Проф. д-р Георги Рачев

Image

Доц. д-р Диана Стоянова

Image

Доц. д-р Нарцис Торбов

Image

Гл. ас. д-р Тина Петрова

Image

Гл. ас. д-р Надежда Томова

Image

Гл. ас. д-р Соня Спасова

Image

Проф. д-р София Василева-Вълчева

Image

Доц. д-р Венцислав Велев

Image

Доц. д-р Соня Пенкова

Image

Доц. д-р Боряна Янкова-Хаджиева

Image

Гл. ас. д-р Христо Тутунаров