СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "БАКАЛАВЪР"

РЕДОВНО обучение, ЛЕТЕН семестър, уч. 2018/2019 г.

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ
БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА
АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА
КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

ЗАДОЧНО обучение, ЛЕТЕН семестър, уч. 2018/2019 г.


Планираните занятия за ЛЕТЕН семестър 2018/2019 г.
в ЗАДОЧЕН курс на обучение приключиха.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "МАГИСТЪР"