СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "БАКАЛАВЪР"

ЗАДОЧНО обучение, ЗИМЕН семестър, уч. 2019/2020 г.

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ
БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА
АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА
КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

РЕДОВНО обучение, ЗИМЕН семестър, уч. 2019/2020 г.


Планираните занятия за ЗИМЕН семестър 2019/2020 г.
в РЕДОВЕН курс на обучение ще бъдат публикувани СКОРО!

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "МАГИСТЪР"