СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "БАКАЛАВЪР"

ЗАДОЧНО обучение, ЛЕТЕН семестър, уч. 2018/2019 г.

БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ
БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
ИНФОРМАЦИОННИ ФОНДОВЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА
АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА
КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМИРАНЕ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

РЕДОВНО обучение, ЛЕТЕН семестър, уч. 2018/2019 г.


Планираните занятия за ЛЕТЕН семестър 2018/2019 г.
в РЕДОВЕН курс на обучение са в процес на подготовка.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ОКС "МАГИСТЪР"