Членове на Факултетен съвет при ФБКН

     

1.             

Проф. дпн

Александра Венкова Куманова

2.             

Проф. дин

Вера Петрова Бонева

3.             

Проф. дикн

Евгений Иванов Сачев

4.             

Проф. дфн

Иванка Василева Янкова

5.             

Проф. д.филол.н.

Цветанка Георгиева Петрова

6.             

Проф. д-р

Кристина Иванова Върбанова-Денчева

7.             

Проф. д-р

София Илиева Василева-Вълчева

8.             

Проф. д-р

Жоржета Димитрова Назърска

9.             

Проф. д-р

Евгени Кирилов Велев

10.         

Проф. дн

Николай Георгиев Палашев

11.         

Проф. дн

Таня Йорданова Тодорова

12.         

Проф. д-р

Нели Тодорова Костова

13.         

Проф. д-р

Мюмюн Мюмюнов Тахиров

14.         

Доц. д-р

Борис Йорданов Борисов

15.         

Доц. д-р

Евгения Стефанова Русинова

16.         

Доц. д-р

Люба Дражева Цветкова

17.         

Доц. д-р

Васил Йорданов Загоров

18.         

Проф. д-р

Мариела Тодорова Модева

19.         

Доц. д-р

Силвия Станчева Станчева

20.         

Доц. д-р

Румелина Илиева Василева

21.         

гл. ас. д-р

Камелия Миткова Нушева

22.         

доктор

Христо Димитров Христов

23.         

студент

Венжалина Георгиева

24.         

студент

Кристиан Христов